Trädgårdsföreningen Norduppland


Årsmöte med föreläsning om dahlior

29 februari klockan 18:30 på Björken på Palmgatan 2 i Tierp är det årsmöte med agenda enligt stadgarna.

Ulla Hubinette från Knivsta kommer och föreläser om dahlior.

Föreläsning och fika 50 kronor för medlemmar, för icke medlemmar 100 kronor.

Lotteri som vanligt!

Välkomna!


10 April Föreläsning med Lise-lotte Björkman från Riskföreningen

Klockan 18:30 på Björken Palmgatan 2 i Tierp.

Mer information kommer

Fika och föreläsning för medlemmar 50 kronor, lFör icke medlemmar 100 kr.

Lotteri som vanligt.

Välkomna!


Trädgårdsföreningen Norduppland är en mötesplats för alla trädgårdsintresserade och främjar all trädgårdskultur och ett lustfyllt odlande. Föreningen har även målsättningen att odlingen ska ske utan gifter och konstgödning och stimulera den biologiska mångfalden.

Vi har ingen speciell inriktning utan välkomnar alla som vill odla ätbart eller blommor, träd och buskar.

Föreningen har funnits sedan 2004 och har i dagsläget ca 100 medlemmar. Föreningen bytte namn från Tierps Trädgårdsförening till Trädgårdsföreningen Norduppland 2019. Vi vill dock gärna att flera blir medlemmar för att dela erfarenheter och gemenskap kring odling av olika slag.

Att leva med trädgård är att njuta av blomsterprakten, plocka nyskördade solmogna tomater, gräva upp färsk potatis för att koka och äta med smör.

Styrelsen

Ordförande: Helena Arneberth

Vice Ordförande: Charlotte Söderlund

Kassör: Margaretha Magnusson

Sekreterare: Johanna Krohn

Ledamöter: Ulrika Grönvall, Christina Holmqvist och Ida Eriksson


Revisorer:

Ordinarie: Hans Ögren och Tommy Eriksson

Ersättare: Inger Ögren


Valberedning:

Sammankallande: Eva Kolm

 Birgitta Adbo Larsson och Lena Eriksson


Medlemmar i Trädgårdsföreningen Norduppland får:

  • Medlemskap i Svensk Trädgård och i Trädgårdsföreningen Norduppland
  • Tidningen Hemträdgården
  • Fri rådgivning av trädgårdsrådgivare Svensk trädgård
  • Medlemskapet kostar 335 kronor per år (2024) för huvudmedlem och 80 kronor för familjemedlem

För mer information om medlemskap se länk till Svensk Trädgård

Kontakta styrelsen i Trädgårdsföreningen Norduppland


Om du har frågor eller tips på aktiviteter kontakta gärna styrelsen via E-post

Om du vill bli medlem: skriv ditt namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer i meddelande rutan.

 Trädgårdsföreningen Norduppland

finns på Facebook och Instagram